Петък 01, Март 2024г.

История на училището

След Освобождението в с. Радиево се заселват много преселници от околните села и бежанци от Беломорска Тракия. Още не уредили дом и покрив над главите си, те започват да мислят за учението на децата си. Така още в 1882 година в селото е открито училище. Отначало занятията се водят в старата сграда на конака, а след няколко години се построява нова училищна сграда в северната част на църковния двор. Тя се състои от две учебни стаи, килер за учебни пособия и стая за учителите. В тези стаи учат по два слети класа.

            Постепенно училищната сграда се оказва малка, за да побере всички желаещи да учат. Като се използват възможностите на фонд „Депозе“, започва подготовка за строеж на ново училище. Първата копка на новата сграда е направена на 20. 09. 1927 г. Цялото население се включва в строителството и то е завършено само за една година. На 17. 10. 1928 г. новото училище отваря врати в центъра на селото. Записването на учениците ставало обикновено от средата на септември, а занятията започвали от средата на октомври в зависимост от ангажирането на децата в полската работа и прибиране на реколтата.

            От 1923 г. до 1941 г. с малки прекъсвания главен учител е Костадин Паничерев.

            От 1964/65 учебна година се въвежда задължително осмокласно образование. За откриване на паралелки в осми клас е било необходимо обучение в неслети паралелки и едносменен режим, но наличните стаи не са били достатъчни. Затова през пролетта на 1969 г. започва разширение на училищната сграда на север с още едно крило. До началото на новата учебна година се построяват две стаи и се открива осми клас. На следващата година се построява обширна столова с модерна кухня, мивки и баня за персонала. На учениците се осигурява топла храна срещу заплащане.

            През 1972 г. столовата се преустройва на две класни стаи, а столова става огромното складово помещение на северната страна. Училището е включено към водоснабдяването на селото.

            Първоначално училището носи името „Св. Св. Кирил и Методий“, а по-късно е преименувано на „Цар Борис ІІІ и царица Йоана“. Това име носи до 1948 г., когато е преименувано на Основно училище „Христо Смирненски“.

Сподели: