Неделя 14, Април 2024г.

През учебната 2023/2024 година стартират дейности по прокт "Успех за теб" в ОУ "Христо Смирненски", с. Радиево. По Дейност 4 са сформирани 7 групи, всяка от които с по 5 ученика. Посредством допълнителни часове, в които ще се работи по специално изработен тематичен план съобразен с нуждите на учениците педагогическите специалисти ще приложат допълнителна подкрепа на изоставащи с материала ученици. В групите ще се работи по БЕЛ и математика. Ще бъдат обхванати ученици от начален и прогимназиален етап. В училището са назначени и двама образователни медиатора, те ще работят интензиовно с родителите с цел превенция на отпадане от училище на деца от уязвими групи.

Сподели: