Неделя 14, Април 2024г.

 

Ритуализация

Система за ритуализация на училищния живот

Основно училище „Христо Смирненски” с.Радиево, общ.Димитровград e демократично европейско училище с традиции и бъдеще.

I.Училищни символи

1.Училищно знаме

2.Портрет на Христо Смирненски върху фасадата на училището.

II.Ритуали и традиции

1.Всички училищни тържества започват с химна на РБ и химна на Европейския съюз.

2.Тържествено посрещане и изпращане на училищното знаме.

3.Традиционни празници

- 15 септември

- 30.09 – патронен празник

- 1 ноември – Ден на народните будители

- 08.11 – регионален празник

-3 март

- 24 май

- 01.06 – регионален празник на талантите

- Спортен празник

IІІ.Система за награждаване на ученици

- грамоти

- награди

Сподели: