Неделя 14, Април 2024г.

Подкрепа за успех

 

Уч. 2020/2021 г.

Приоритетни области  : допълнителни занимания за преодоляване на обучителни затруднения по български език и математика.

Брой обхванати ученици : 37 

Начален етап : 20

Прогимназиален етап: 17 

Сподели: